| 0 коментара

Житен кръг от 7 юли 2020 г. в Англия - Stanton St Bernard, Wiltshire 

Още снимки от тази формация могат да се видят тук:
http://cropcircleconnector.com/2020/stanton/stantonstbernard2020a.html

По календара на маите Цолкин, 7 юли 2020 г. е ден
със Слънчев печат „Жълто Слънце” с Тон 9,
от вълната на Жълтия Човек,
в Белия замък с главна енергия Жълт Воин,
в годината на Белия Магнитен Вълшебник с Тон 1 (до 24 юли 2020 г.).

Според мен на формацията са изобразени следните енергии:

Бял Вълшебник – Извънвремие, Възприемчивост, Вълшебство
Бял Съединител на световете – Изравняване, Смърт, Благоприятна възможност
Жълт Човек – Свободна воля, Влияние, Мъдрост
Червена Луна – Изчистване, Поток, Вселенска вода
Жълта Звезда – Творчество, Изящество, Изкуство

Цялата формация е магическа картина в стила на Белия Вълшебник: като я гледаме под различен ъгъл, можем да видим различни изображения.

На фигура А, в центъра на житния кръг виждаме шестоъгълник, разделен на 12 ромба.
6 ромба образуват три моста, които символизират енергията „Бял Съединител на световете”, която се нарича още „Мост между световете” (
Worldbridger).
В същото време на този шестоъгълник е изобразено и лицето на Белия Вълшебник.
Ромбовете 1 и 2 образуват първия мост,
ромбовете 3 и 4 образуват втория мост.
Тези два моста са „веждите” на Белия Вълшебник.
Двата светли ромба пред двата моста са „очите” на Вълшебника.
Ромбовете 5 и 6 образуват третия мост, който е и „носът” на Вълшебника.
Белият ромб пред „носа” е „устата”.

По този начин много образно е показана нашата задача в новия 13-годишен период с главна енергия „Бял Вълшебник” – всеки, който иска да стане истински Бял Вълшебник, трябва много добре да усвои и енергията „Бял Съединител на световете”.

Белият Съединител на световете е Духовната цел за човечеството в новия 13-годишен период.

Около лицето на Вълшебника са разположени 6 бумеранга, като всеки от тях има по 2 „рамена”, или шестте бумеранга имат общо 12 „рамена”.
Тук числото 6 символизира енергията „Бял Съединител на световете” (Слънчев печат № 6), която е и главната Бяла енергия в текущия Бял замък.
Числото 12 символизира енергията „Жълт Човек” (Слънчев печат № 12) – главната енергия на текущата вълна на Жълтия Човек.
Белият Съединител на Световете ни учи, че трябва да живеем в единство, да изграждаме Мостове помежду си.
Шестте бумеранга са плътно прилегнали един към друг.
Рамената на бумерангите наподобяват Мостове.
По този начин е предадена идеята, че хората на Земята не хвърлят бумеранги един към друг, т.е. не воюват помежду си, а живеят в мир и в единство.
Може да се каже, че шестте бумеранга символизират обединеното човечество.

На фигура В вече виждаме друга картина. Ромбовете 1, 2 и 3 наподобяват водопади, течаща вода. По този начин е изобразена енергията „Червена Луна” – енергията на Потока, на Изчистването, на Вселенската вода. Червената Луна е Окултният Учител на Жълтия Човек. Тази енергия ни помага за изчистване на блокажи -  в личен и в обществен план.

На фиг. С виждаме, че 6 ромба в центъра на формацията образуват звезда. Периферията на звездата представлява начупена линия, която се състои от 12 отсечки.
Звездата символизира енергията „Жълта Звезда” – главната енергия на следващия Син замък.
Числото 6 символизира енергията „Бял Съединител на световете” – Слънчев печат № 6.
Числото 12 символизира енергията „Жълт Човек” – Слънчев печат № 12. Може да се каже, че числото 12 символизира Човечеството.
Двете числа 6 и 12 символизират обединеното човечество.
По този начин е предадена идеята, че в края на Белия замък са завършени процесите на Изчистване и Обединяване и човечеството е готово за трансформациите в следващия Син замък с главна енергия „Жълта Звезда”.

Житният кръг е разположен близо до хълма
Milk Hill с голямо изображение на Бял кон. Мястото явно е избрано специално, защото Белият кон много добре кореспондира с Белия Вълшебник, с Белия Съединител на световете и с Белия замък.

Изразявам моята най-дълбока благодарност на авторите на този магически житен кръг
, на фотографа Nick Bull и на целия екип на сайта Crop Circle Connector!!

Снимки от видеото на Nick Bull :
https://www.youtube.com/watch?v=NihVdmVVpKU

Житен кръг от 7 юли 2020 г. в Англия - Stanton St Bernard, Wiltshire

| 0 коментара

намерен в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия

Просветление и Възнесение във Вълната на Жълтото Слънце

Този чудесен житен кръг е открит на 29 август 2014 в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия.

На пиктограмата най-външният пръстен от 3 окръжности символизира Вселената - Енергийната мрежа, Кристалната решетка, тъканта на Времето и Пространството.

В тези три външни окръжности са изобразени 7 "гнезда за души" - гнезда или клъстери, в които живеят Душите между преражданията си в различни светове.

В центъра на пиктограмата е изобразен Земният План с 4-те Елемента:
В самия център е ЗЕМЯТА, другите три кръга около нея символизират останалите три Елемента: ВОДА, ВЪЗДУХ и ОГЪН.
Най-външният от трите елемента изобразява Слънцето (представляващо елемента Огън).

Външния пръстен (Вселената) и Земният План са свързани с "канал".
От една страна, това е "родов канал".
Душата идва от Вселената по Родовия канал и се "ражда" на Земята, на Земния план, който е в центъра.
Душата се развива на Земния план, учи различни уроци, израства, развива Съзнанието си, става Осъзнато "Семе".

"Родовият канал" заедно със Земния план в центъра на пиктограмата представляват и Дървото на Живота. "Родовият канал" е стволът на Дървото, по който получаваме "сокове" - енергии от Енергийната мрежа на Вселената.

В центъра на пиктограмата е "Короната на Дървото", която е изградена от 4-те Елемента: Земя, Въздух, Вода и Огън. Това е Сцената на Живота, където ние, хората, живеем и се развиваме - като листата на дърво, получавайки енергии от Слънцето, Земята, Водата и Въздуха. Тук учим различни уроци, развиваме Съзнанието си, цъфтим, даваме плодове с нови Семена.

Когато плодът узрее, Семето от узрелия плод напуска родното Дърво и тръгва по Родовия канал обратно навън към Вселената. Семето вече е с по-високо Съзнание и може да се засели в свят от по-високо измерение.

Родовият канал вече играе ролята на Канал за Възнесение.

На пиктограмата виждаме изобразено Семе със Светлинно тяло. Семето се движи по Канала за Възнесение от Земния план навън към Вселената.

А сега малко по-подробно, с конкретни елементи от календара на маите Цолкин.

Трябва да вземем предвид следните елементи с техните енергии: Ден, Вълна, Замък, Галактическа година.

Годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Тонът на Намерението - от 26 юли 2014 до 24 юли 2015.

Червен замък - от 18 юли 2014 до 7 септември 2014 включително.
Това е първият Замък, който обхваща първите 52 дни от Цолкин.
В този замък се изпълнява Програмата на Жълтото семе

Вълна на Жълтото Слънце: от 26 август 2014 до 7 септември 2014 включително.
Една Вълна е цикъл от 13 дни, от Тон 1 до Тон 13.

29 август 2014 е ден със Слънчев печат "СИНЯ НОЩ" и с Тон 4 -Самосъществуващият Тон на Формата.

Ето част от "функциите" на Тон 4:

Създаване на елементите Огън, Вода, Въздух и Земя.
Изражението на Духа влиза в Творението. Появяват се цялостни форми.
Синхронизиране с 4-те посоки: Изток, Север, Запад и Юг.

Енергията, която е в 4-ти Тон, формира структурата на Вълната, а също така показва крайната цел на Вълната.

И така, на пиктограмата са изобразени с фигури или числа следните Енергии:

1) енергии на Вълната на Жълтото Слънце:

ЖЪЛТО СЛЪНЦЕ - Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот

ЧЕРВЕН ДРАКОН - Раждане, Хранене, Битие - Слънчев печат № 1.
Червеният Дракон е Окултен Водач на Жълтото Слънце.

Освен това трябва да вземем предвид и другите две енергии от Вълната на Слънцето, които също играят много важна роля:

БЯЛО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост.
Бялото Куче е Предизвикваща/Балансираща енергия на Жълтото Слънце.

СИНЯ БУРЯ - Активация на процесите, Катализация, Енергия, Самопораждане. Синята Буря е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце.

2) Енергия на деня:

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Слънчев печат № 3

3) ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж

ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ е изобразено в центъра на пиктограмата, то е най-външният от трите кръга, които заедно със Земята в центъра, символизират Земния план с 4-те елемента: Земя, Вода, Въздух и Огън.

ЧЕРВЕНИЯТ ДРАКОН - Слънчев печат № 1 - изгражда Енергийната мрежа на Вселената. Това са "майчинските енергии", енергиите на Богинята-Майка, които изграждат тъканта на времето и пространството, а също така и Физическото тяло.
На пиктограмата това е външният пръстен от три окръжности.

На този пръстен виждаме седем "гнезда за души" с по 3 линии, или общо 21 линии.

Кин 21 в Цолкин е "Червен Дракон" с Тон 8.

Избрано е числото 21 за символизиране на енергията "Червен дракон".

Всяко едно "гнездо за души" символично е изобразено с 3 линии.

Числото 3 тук представлява енергията на деня - "СИНЯ НОЩ" -

Слънчев печат № 3. Може да се каже, че този Слънчев печат символизира ДУШАТА.

Всяко едно "гнездо за Души" е изобразено с 3 линии, между които се образуват 2 "канала".

Числото 2 тук представлява енергията "БЯЛ ВЯТЪР" - Слънчев печат № 2 - Енергията на Духа. Духът преминава през тези канали и изпълва цялата Енергийна мрежа, одухотворява тъканта на време-пространството, изпълва всичко.

С други думи, най-външният пръстен изобразява Вселената, с три елемента:

1 - ЧЕРВЕН ДРАКОН - Богинята-Майка - Енергийната мрежа, Физическото тяло

2 - БЯЛ ВЯТЪР - Богът-Баща - Духът

3 - СИНЯ НОЩ - Божественото Дете - Душата

Душата слиза по Родовия канал на Земята, на Земния план - изобразен в центъра на пиктограмата - "короната" на Дървото на Живота. Тук Душата израства, цъфти, дава плод със Семена.

В края на процеса на обучение тя се превръща в осъзнато СЕМЕ на Съзнание:

ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж.

В първия, Червен замък на Цолкин, се изпълнява програмата на Жълтото Семе.

Вълната на Жълтото Слънце е четвъртата, последна Вълна от Червения замък.

"ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ" е енергията на Просветлението и Възнесението. То отразява последната степен, последния етап от развитието на Съзнанието на човека на Земята.

По време на Вълната на Жълтото Слънце, Жълтото Семе "се издига" по Пътя на Възнесението, който води към по-висшите светове, светове от по-високи измерения.

На пиктограмата Жълтото Семе е изобразено със Светлинно тяло. Там забелязваме изобразена и Луната.
Сега сме в годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Слънчевия Тон на Намерението.
Енергиите на Луната подпомагат Жълтото семе при Възнесението. Който изрази намерение за Просветление и Възнесение, се подпомага от енергиите на Червената Слънчева Луна.

СИНЯТА БУРЯ - Активация, Катализация на процесите, Енергия, Самопораждане - е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце. Тя дава мощна енергия, която много подпомага Възнесението.

БЯЛОТО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост - е Балансираща или Предизвикваща енергия на Жълтото Слънце.
За да усвои Енергията на Възнесението (Слънце), преди това човек трябва много добре да усвои Енергията на Любовта, това е предварителното и задължително условие, Предизвикателството!

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Енергията на Деня - играе важна роля в процеса на Възнесението. Енергията на Мечтите ни извисява и

накрая човек вероятно ще се възнесе в света, който отговаря на неговите мечти ;-).

Мая Тодорова

Тълкувание за житния кръг от 29 август 2014

| 0 коментара


Снимка на втората формация от днес 23.8.2013г., в Wiltshire: Англия

Втора Житна Формация в Wiltshire - 23 август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг от днес 23 август 2013г. в Cooks Plantation, близо до Beckhampton, Wiltshire, Великобритания.Видео на Житния Кръг:Достъпът не е възможен!


Диаграма на Житния Кръг:Cooks Plantation, близо до Beckhampton, Wiltshire - Англия: 23 Август 2013

| 1 коментара


Видео на Мирослав Бонджов за НЛО и за житните кръгове, от 21 август 2013:


НЛО, ЖИТНИ КРЪГОВЕ (Crop Circles, UFO)

| 0 коментара


Багрина Кларк:

Тeзи дни писателката Багрина Кларк е получила от своя канал Мирен от Сириус следната информация за житните кръгове в отговор на нейно запитване (публикува се с нейно разрешение):

“Ние сме, Багрина. Правим тези кръгове от години, за да дадем знаци на земните хора.

Да, те са тип мандали и излъчват енергии с определена честота. Всяка честота има предназначение да помага на Земята.

Пречистваме негативните енергии и учестяваме вибрацията на Земята и на част от хората.

Хармонията във фигурите съдейства, за да се създаде хармония в земните енергии и между хората.

Различните фигури влияят на различни земни елементи – въздух, вода, почва – и неутрализират енергиите, които са ги замърсили.
Влияят също и на човешката аура и чрез нея на физическото тяло.

Сега сме много активни заради прехода, през който минава Земята. Много цивилизации помагат на Земята. Ние сме от Сириус. Работят и групи от Централното Слънце и от Венера.

По принцип фигурите нямат за цел да предсказват събития, а влияят енергийно на Земята и на хората. Няма значение къде ги позиционираме, те работят за цялата Земя.

Всеки от групите има собствено име, самите групи нямат имена. Аз съм Мирен от Сириус.

Правим фигурите чрез фина висока вибрация, като предварително има създаден шаблон, който проектираме върху житата, без да повреждаме растенията. Житото е най-подходящо като вибрация за създаване на кръговете.

Колкото до България – да, основен проблем е разделението, но вече текат процеси на обединение и статуквото ще бъде променено чрез нови хора в управлението.

България е много специално място за планетата. Вярно е, че промените на света ще тръгнат от нея. Те вече са започнали, но текат по тайни канали.

Засега не се виждат на повърхността, но скоро ще се проявят нови тенденции, свързани с духовността. Те ще преобразят вашия свят.”

Мирен от Сириус за житните кръгове и за България