| 0 коментара

намерен в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия

Просветление и Възнесение във Вълната на Жълтото Слънце

Този чудесен житен кръг е открит на 29 август 2014 в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия.

На пиктограмата най-външният пръстен от 3 окръжности символизира Вселената - Енергийната мрежа, Кристалната решетка, тъканта на Времето и Пространството.

В тези три външни окръжности са изобразени 7 "гнезда за души" - гнезда или клъстери, в които живеят Душите между преражданията си в различни светове.

В центъра на пиктограмата е изобразен Земният План с 4-те Елемента:
В самия център е ЗЕМЯТА, другите три кръга около нея символизират останалите три Елемента: ВОДА, ВЪЗДУХ и ОГЪН.
Най-външният от трите елемента изобразява Слънцето (представляващо елемента Огън).

Външния пръстен (Вселената) и Земният План са свързани с "канал".
От една страна, това е "родов канал".
Душата идва от Вселената по Родовия канал и се "ражда" на Земята, на Земния план, който е в центъра.
Душата се развива на Земния план, учи различни уроци, израства, развива Съзнанието си, става Осъзнато "Семе".

"Родовият канал" заедно със Земния план в центъра на пиктограмата представляват и Дървото на Живота. "Родовият канал" е стволът на Дървото, по който получаваме "сокове" - енергии от Енергийната мрежа на Вселената.

В центъра на пиктограмата е "Короната на Дървото", която е изградена от 4-те Елемента: Земя, Въздух, Вода и Огън. Това е Сцената на Живота, където ние, хората, живеем и се развиваме - като листата на дърво, получавайки енергии от Слънцето, Земята, Водата и Въздуха. Тук учим различни уроци, развиваме Съзнанието си, цъфтим, даваме плодове с нови Семена.

Когато плодът узрее, Семето от узрелия плод напуска родното Дърво и тръгва по Родовия канал обратно навън към Вселената. Семето вече е с по-високо Съзнание и може да се засели в свят от по-високо измерение.

Родовият канал вече играе ролята на Канал за Възнесение.

На пиктограмата виждаме изобразено Семе със Светлинно тяло. Семето се движи по Канала за Възнесение от Земния план навън към Вселената.

А сега малко по-подробно, с конкретни елементи от календара на маите Цолкин.

Трябва да вземем предвид следните елементи с техните енергии: Ден, Вълна, Замък, Галактическа година.

Годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Тонът на Намерението - от 26 юли 2014 до 24 юли 2015.

Червен замък - от 18 юли 2014 до 7 септември 2014 включително.
Това е първият Замък, който обхваща първите 52 дни от Цолкин.
В този замък се изпълнява Програмата на Жълтото семе

Вълна на Жълтото Слънце: от 26 август 2014 до 7 септември 2014 включително.
Една Вълна е цикъл от 13 дни, от Тон 1 до Тон 13.

29 август 2014 е ден със Слънчев печат "СИНЯ НОЩ" и с Тон 4 -Самосъществуващият Тон на Формата.

Ето част от "функциите" на Тон 4:

Създаване на елементите Огън, Вода, Въздух и Земя.
Изражението на Духа влиза в Творението. Появяват се цялостни форми.
Синхронизиране с 4-те посоки: Изток, Север, Запад и Юг.

Енергията, която е в 4-ти Тон, формира структурата на Вълната, а също така показва крайната цел на Вълната.

И така, на пиктограмата са изобразени с фигури или числа следните Енергии:

1) енергии на Вълната на Жълтото Слънце:

ЖЪЛТО СЛЪНЦЕ - Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот

ЧЕРВЕН ДРАКОН - Раждане, Хранене, Битие - Слънчев печат № 1.
Червеният Дракон е Окултен Водач на Жълтото Слънце.

Освен това трябва да вземем предвид и другите две енергии от Вълната на Слънцето, които също играят много важна роля:

БЯЛО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост.
Бялото Куче е Предизвикваща/Балансираща енергия на Жълтото Слънце.

СИНЯ БУРЯ - Активация на процесите, Катализация, Енергия, Самопораждане. Синята Буря е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце.

2) Енергия на деня:

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Слънчев печат № 3

3) ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж

ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ е изобразено в центъра на пиктограмата, то е най-външният от трите кръга, които заедно със Земята в центъра, символизират Земния план с 4-те елемента: Земя, Вода, Въздух и Огън.

ЧЕРВЕНИЯТ ДРАКОН - Слънчев печат № 1 - изгражда Енергийната мрежа на Вселената. Това са "майчинските енергии", енергиите на Богинята-Майка, които изграждат тъканта на времето и пространството, а също така и Физическото тяло.
На пиктограмата това е външният пръстен от три окръжности.

На този пръстен виждаме седем "гнезда за души" с по 3 линии, или общо 21 линии.

Кин 21 в Цолкин е "Червен Дракон" с Тон 8.

Избрано е числото 21 за символизиране на енергията "Червен дракон".

Всяко едно "гнездо за души" символично е изобразено с 3 линии.

Числото 3 тук представлява енергията на деня - "СИНЯ НОЩ" -

Слънчев печат № 3. Може да се каже, че този Слънчев печат символизира ДУШАТА.

Всяко едно "гнездо за Души" е изобразено с 3 линии, между които се образуват 2 "канала".

Числото 2 тук представлява енергията "БЯЛ ВЯТЪР" - Слънчев печат № 2 - Енергията на Духа. Духът преминава през тези канали и изпълва цялата Енергийна мрежа, одухотворява тъканта на време-пространството, изпълва всичко.

С други думи, най-външният пръстен изобразява Вселената, с три елемента:

1 - ЧЕРВЕН ДРАКОН - Богинята-Майка - Енергийната мрежа, Физическото тяло

2 - БЯЛ ВЯТЪР - Богът-Баща - Духът

3 - СИНЯ НОЩ - Божественото Дете - Душата

Душата слиза по Родовия канал на Земята, на Земния план - изобразен в центъра на пиктограмата - "короната" на Дървото на Живота. Тук Душата израства, цъфти, дава плод със Семена.

В края на процеса на обучение тя се превръща в осъзнато СЕМЕ на Съзнание:

ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж.

В първия, Червен замък на Цолкин, се изпълнява програмата на Жълтото Семе.

Вълната на Жълтото Слънце е четвъртата, последна Вълна от Червения замък.

"ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ" е енергията на Просветлението и Възнесението. То отразява последната степен, последния етап от развитието на Съзнанието на човека на Земята.

По време на Вълната на Жълтото Слънце, Жълтото Семе "се издига" по Пътя на Възнесението, който води към по-висшите светове, светове от по-високи измерения.

На пиктограмата Жълтото Семе е изобразено със Светлинно тяло. Там забелязваме изобразена и Луната.
Сега сме в годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Слънчевия Тон на Намерението.
Енергиите на Луната подпомагат Жълтото семе при Възнесението. Който изрази намерение за Просветление и Възнесение, се подпомага от енергиите на Червената Слънчева Луна.

СИНЯТА БУРЯ - Активация, Катализация на процесите, Енергия, Самопораждане - е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце. Тя дава мощна енергия, която много подпомага Възнесението.

БЯЛОТО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост - е Балансираща или Предизвикваща енергия на Жълтото Слънце.
За да усвои Енергията на Възнесението (Слънце), преди това човек трябва много добре да усвои Енергията на Любовта, това е предварителното и задължително условие, Предизвикателството!

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Енергията на Деня - играе важна роля в процеса на Възнесението. Енергията на Мечтите ни извисява и

накрая човек вероятно ще се възнесе в света, който отговаря на неговите мечти ;-).

Мая Тодорова

Тълкувание за житния кръг от 29 август 2014

| 0 коментара


Снимка на втората формация от днес 23.8.2013г., в Wiltshire: Англия

Втора Житна Формация в Wiltshire - 23 август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг от днес 23 август 2013г. в Cooks Plantation, близо до Beckhampton, Wiltshire, Великобритания.Видео на Житния Кръг:Достъпът не е възможен!


Диаграма на Житния Кръг:Cooks Plantation, близо до Beckhampton, Wiltshire - Англия: 23 Август 2013

| 0 коментара


Днес се появи нов Житен Кръг в Etchilhampton Hill, близо Devizes, Wiltshire, Великобритания: 19 Август 2013


Достъп Позволен!Видео:Окото на Ра
Etchilhampton Hill, близо до Devizes, Wiltshire, Англия: 19 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг в Hackpen Hill (4), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия от 13 Август 2013г.


Опит за тълкувание на Житния Кръг - Мая 

На 13 август, се появи житният кръг, където хората са се хванали за ръце в общ кръг (като «хорце»).

ДУХ, ЛЮБОВ, ЕДИНСТВО

Според календара на маите Цолкин 13 август беше ден със Слънчев печат “Вятър” и с Тон 13.

Вятър – Дух, Дишане, Връзки, Комуникации

Тон 13 – Космическият Тон на Присъствието, последният Тон от общо 13.

На пиктограмата виждаме 22 кръгчета, за които можем да кажем, че символизират Слънчеви печати, хора, Слънца ;-).

По календара Цолкин имаме 20 Слънчеви печата – колкото са общо пръстите на ръцете и на краката. Когато имаме число, по-голямо от 20, както в случая 22, от 22 изваждаме 20, за да получим номера на Слънчевия печат.

22-20 = 2

2 – това е Слънчевият печат “Вятър” – Дух, Дишане, Връзки, Комуникации

На 13 август беше точно ден със Слънчев печат “Вятър” ;-).

Може да се каже, че този житен кръг символизира хора (във вид на Слънчеви печати ;-) ),

хванати за ръце (“Вятър” означава “Връзки, свързване”, Духът свързва, обединява).

13 август беше и последният ден 13 от Вълната на Кучето, което символизира Любов, Сърце, Преданост. Т.е. този ден е и кулминацията на енергията на Любовта ;-).

Когато хората се хванат за ръце в кръг, тогава енергията на Духа и Любовта протича по кръга и обединява и вдъхновява всички, сърцата се изпълват с Любов ;-). Тогава хората се превръщат в малки Слънца ;-)).

Слънчевият печат “Слънце” е последният, 20-ти печат, и означава “Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот”.Видео:

Диаграма на Житния Кръг:
Hackpen Hill (4), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия: 13 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг в West Kennett Longbarrow, близо до Avebury, Wiltshire, Англия от 13 Август 2013г.


Имаме Синхронизирани Тетрахедрони - Пирамиди, синхронизацията води до канализиране на Порталът. На върха на Тетрахедроните са Представители на Йерархиите. По интересното и фрапиращото е че имаме, като разтваряне на по-голям портал/посока 12:05/ в Измеренията на всеобщите полета. По начина на представяне става ясно и директно само едно, че от тази наподобяваща камбана-Портал през измеренията, ще ни Навести някакво много голямо СЪЗНАНИЕ! Може само да предполагаме. - Емил Бурнаски


Анализаторът на житните кръгове Red Collie свързва този житен кръг от 13 август с това, че на 15 август осем планети от Слънчевата система, с изключение на Уран, ще се се подредят в конфигурацията, показана на житния кръг.


Посланието от този житен кръг е : 
"Благословени да са чистите по дух, защото те ще наследят Земята."

Източник

West Kennett Longbarrow, близо до Avebury, Wiltshire, Англия: 13 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг в Harewell lane, близо до Besford, Worcestershire, Англия: от 12 Август 2013г.
Диаграма на Житния Кръг:Източник

Harewell lane, близо до Besford, Worcestershire, Англия: 12 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг от Hackpen Hill (2), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия: 
от 11 Август 2013г.


Достъп разрешен. Дарение от £2.

Видео:Източник

Hackpen Hill (2), близо до Broad Hinton, Wiltshire: Англия 11 Август 2013

| 0 коментара


Нов Житен Кръг в Chute Causeway, близо до Tidcombe, Wiltshire, Англия от 
10 Август 2013г.

Достъп разрешен. Дарение от £ 3Видео:


Опит за тълкувание на Житния Кръг - Мая 


10 август е със Слънчев печат “Буря” и с Тон 10 – Тонът на Проявлението,
от Вълната на Кучето (1-13 август)
Слънчевият печат “Куче” означава Любов, Сърце, Преданост

Изобразени са 6 човешки фигури, които приличат на пионки...

Хората са разделени, изолирани един от друг, всеки стои на голямо разстояние от другия, обгърнат от тъмня броня на тъмни мисли, гняв.
Хората са се насочили един срещу друг като стрели.
Всеки е като стрела, наострен, човек-стрела, човек-копие, човек брониран, който не усеща нищо и никого,

Хората са разединени, няма връзка между тях, всеки е сам за себе си,

Острието на всеки е насочено към острието на другия отсреща.

Хората са се наострили и са насочили своя гняв към центъра (правителството?), мислейки, че по този начин ще успеят да постигнат победа.

Но понеже всички са в кръг, острието (оръжието, гневът) на всеки един човек в крайна сметка е насочено срещу друг човек, пак от същия народ. Т.е. хората са се насочили един срещу друг, воюват един срещу друг.

А всички сме едно, всички сме един народ.

Може би така изглеждат нещата, погледнати отгоре.

Всеки е като едно торпедо, като един остър клин.
Клин клин избива ;-(...
Всеки е като една буреносна мълния...

Всяка една фигура може би символизира разделението на обществото на отделни «партии» и как тези партии само воюват помежду си...

В същото време всеки изглежда като една пионка, пешка. Пешката е най-слабата фигура в шахмата. Така е, когато хората са разединени.

Но бурята разчиства облаците (тъмнината), постепенно Слънчевата енергия на Любовта навлиза в пространството, в телата на хората, в душите им.

Енергията на Любовта се проявява като слънчева пътека, която по пътя си разтваря тъмнината, тъмните облаци. И хората постепенно започват да просветляват отвътре. Някои хора вече са наполовина светли.

Тънка светла нишка, светъл кръг, минава през главите (съзнанията) на хората – за да получат просветление ;-). Да се осъзнаят. Да разберат, че всички хора сме едно общо съзнание.
Диаграми на Житния Кръг:Източник

Chute Causeway, близо до Tidcombe, Wiltshire: Англия - 10 Август 2013

| 0 коментара


Днес, 8 август в Англия се появи нов Житен Кръг във форма на двойна спирала. Кръгът се намира в Silbury Hill, близо до Avebury, Wiltshire. 

Фермерът е помолил никой да не влиза в нивата!


Житният кръг се е появил в ден 8-8 по грегорианския календар. А по календара на маите Цолкин това е ден със Слънчев печат "Земя" и с Тон 8! Тон 8 се нарича “Галактически” и този житен кръг във вид на двойна спирала много наподобява галактика ;-).

Според календара Цолкин числото 8 играе голяма роля за Земята сега. На 26 юли започна новата година, която е със Слънчев печат “Семе” и с Тон 8 – Галактическият Тон на Интегритета и Хармонизацията.


Ето едно по-подробно описание на Тон 8:

Тон 8 - Галактическият тон на интегритета, хармонизация

Галактика. Творческият импулс е достигнал кулминацията и се предава на Галактическата решетка. Започва процесът на физическото проявление в действие.

Тон 8 – това е създаването и формирането отново на цялостната структура. Външният свят започва да приема форма, като се изчиства вследствие на постоянно въвеждане на намеренията на еволюцията и развитието. Отново се открива границата между Духа и Формата.

Цялостност. Хармонизация. Моделиране

Като прокараме каналите на настройката, ние придобиваме цялостност. Това е хармонизация на нашите действия с това, което за нас олицетворява Висшата Истина. Тази цялостност ни позволява да магнетизираме само положителните аспекти на нашия живот. Това изисква от нас пълнота на осъзнаването, преданост и тясна взаимовръзка със своето истинско «Аз» и с Великия План на Божествения Миропорядък.

Тон 8 ни разкрива как да моделираме целостта на нашата действителност, за да споделим това виждане с другите хора. Така се разкриват все по-обхватни нива на хармонията.Silbury Hill (2), близо до Avebury, Wiltshire: Англия - 8 Август 2013

| 0 коментара


Нов Житен Кръг от днес - 6 август 2013г.

Англия, Monument Hill, Devizes, Wiltshire:
Достъпа - Забранен

Размер 200mДиаграми:


Източник | Източник

Monument Hill, Devizes, Wiltshire: Англия 6 Август 2013