Житен кръг от 7 юли 2020 г. в Англия - Stanton St Bernard, Wiltshire


Житен кръг от 7 юли 2020 г. в Англия - Stanton St Bernard, Wiltshire 

Още снимки от тази формация могат да се видят тук:
http://cropcircleconnector.com/2020/stanton/stantonstbernard2020a.html

По календара на маите Цолкин, 7 юли 2020 г. е ден
със Слънчев печат „Жълто Слънце” с Тон 9,
от вълната на Жълтия Човек,
в Белия замък с главна енергия Жълт Воин,
в годината на Белия Магнитен Вълшебник с Тон 1 (до 24 юли 2020 г.).

Според мен на формацията са изобразени следните енергии:

Бял Вълшебник – Извънвремие, Възприемчивост, Вълшебство
Бял Съединител на световете – Изравняване, Смърт, Благоприятна възможност
Жълт Човек – Свободна воля, Влияние, Мъдрост
Червена Луна – Изчистване, Поток, Вселенска вода
Жълта Звезда – Творчество, Изящество, Изкуство

Цялата формация е магическа картина в стила на Белия Вълшебник: като я гледаме под различен ъгъл, можем да видим различни изображения.

На фигура А, в центъра на житния кръг виждаме шестоъгълник, разделен на 12 ромба.
6 ромба образуват три моста, които символизират енергията „Бял Съединител на световете”, която се нарича още „Мост между световете” (
Worldbridger).
В същото време на този шестоъгълник е изобразено и лицето на Белия Вълшебник.
Ромбовете 1 и 2 образуват първия мост,
ромбовете 3 и 4 образуват втория мост.
Тези два моста са „веждите” на Белия Вълшебник.
Двата светли ромба пред двата моста са „очите” на Вълшебника.
Ромбовете 5 и 6 образуват третия мост, който е и „носът” на Вълшебника.
Белият ромб пред „носа” е „устата”.

По този начин много образно е показана нашата задача в новия 13-годишен период с главна енергия „Бял Вълшебник” – всеки, който иска да стане истински Бял Вълшебник, трябва много добре да усвои и енергията „Бял Съединител на световете”.

Белият Съединител на световете е Духовната цел за човечеството в новия 13-годишен период.

Около лицето на Вълшебника са разположени 6 бумеранга, като всеки от тях има по 2 „рамена”, или шестте бумеранга имат общо 12 „рамена”.
Тук числото 6 символизира енергията „Бял Съединител на световете” (Слънчев печат № 6), която е и главната Бяла енергия в текущия Бял замък.
Числото 12 символизира енергията „Жълт Човек” (Слънчев печат № 12) – главната енергия на текущата вълна на Жълтия Човек.
Белият Съединител на Световете ни учи, че трябва да живеем в единство, да изграждаме Мостове помежду си.
Шестте бумеранга са плътно прилегнали един към друг.
Рамената на бумерангите наподобяват Мостове.
По този начин е предадена идеята, че хората на Земята не хвърлят бумеранги един към друг, т.е. не воюват помежду си, а живеят в мир и в единство.
Може да се каже, че шестте бумеранга символизират обединеното човечество.

На фигура В вече виждаме друга картина. Ромбовете 1, 2 и 3 наподобяват водопади, течаща вода. По този начин е изобразена енергията „Червена Луна” – енергията на Потока, на Изчистването, на Вселенската вода. Червената Луна е Окултният Учител на Жълтия Човек. Тази енергия ни помага за изчистване на блокажи -  в личен и в обществен план.

На фиг. С виждаме, че 6 ромба в центъра на формацията образуват звезда. Периферията на звездата представлява начупена линия, която се състои от 12 отсечки.
Звездата символизира енергията „Жълта Звезда” – главната енергия на следващия Син замък.
Числото 6 символизира енергията „Бял Съединител на световете” – Слънчев печат № 6.
Числото 12 символизира енергията „Жълт Човек” – Слънчев печат № 12. Може да се каже, че числото 12 символизира Човечеството.
Двете числа 6 и 12 символизират обединеното човечество.
По този начин е предадена идеята, че в края на Белия замък са завършени процесите на Изчистване и Обединяване и човечеството е готово за трансформациите в следващия Син замък с главна енергия „Жълта Звезда”.

Житният кръг е разположен близо до хълма
Milk Hill с голямо изображение на Бял кон. Мястото явно е избрано специално, защото Белият кон много добре кореспондира с Белия Вълшебник, с Белия Съединител на световете и с Белия замък.

Изразявам моята най-дълбока благодарност на авторите на този магически житен кръг
, на фотографа Nick Bull и на целия екип на сайта Crop Circle Connector!!

Снимки от видеото на Nick Bull :
https://www.youtube.com/watch?v=NihVdmVVpKU

0 коментара:

Публикуване на коментар