Тълкувание за житния кръг от 29 август 2014


намерен в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия

Просветление и Възнесение във Вълната на Жълтото Слънце

Този чудесен житен кръг е открит на 29 август 2014 в Ark Lane, близо до Stroud Green, Essex, Англия.

На пиктограмата най-външният пръстен от 3 окръжности символизира Вселената - Енергийната мрежа, Кристалната решетка, тъканта на Времето и Пространството.

В тези три външни окръжности са изобразени 7 "гнезда за души" - гнезда или клъстери, в които живеят Душите между преражданията си в различни светове.

В центъра на пиктограмата е изобразен Земният План с 4-те Елемента:
В самия център е ЗЕМЯТА, другите три кръга около нея символизират останалите три Елемента: ВОДА, ВЪЗДУХ и ОГЪН.
Най-външният от трите елемента изобразява Слънцето (представляващо елемента Огън).

Външния пръстен (Вселената) и Земният План са свързани с "канал".
От една страна, това е "родов канал".
Душата идва от Вселената по Родовия канал и се "ражда" на Земята, на Земния план, който е в центъра.
Душата се развива на Земния план, учи различни уроци, израства, развива Съзнанието си, става Осъзнато "Семе".

"Родовият канал" заедно със Земния план в центъра на пиктограмата представляват и Дървото на Живота. "Родовият канал" е стволът на Дървото, по който получаваме "сокове" - енергии от Енергийната мрежа на Вселената.

В центъра на пиктограмата е "Короната на Дървото", която е изградена от 4-те Елемента: Земя, Въздух, Вода и Огън. Това е Сцената на Живота, където ние, хората, живеем и се развиваме - като листата на дърво, получавайки енергии от Слънцето, Земята, Водата и Въздуха. Тук учим различни уроци, развиваме Съзнанието си, цъфтим, даваме плодове с нови Семена.

Когато плодът узрее, Семето от узрелия плод напуска родното Дърво и тръгва по Родовия канал обратно навън към Вселената. Семето вече е с по-високо Съзнание и може да се засели в свят от по-високо измерение.

Родовият канал вече играе ролята на Канал за Възнесение.

На пиктограмата виждаме изобразено Семе със Светлинно тяло. Семето се движи по Канала за Възнесение от Земния план навън към Вселената.

А сега малко по-подробно, с конкретни елементи от календара на маите Цолкин.

Трябва да вземем предвид следните елементи с техните енергии: Ден, Вълна, Замък, Галактическа година.

Годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Тонът на Намерението - от 26 юли 2014 до 24 юли 2015.

Червен замък - от 18 юли 2014 до 7 септември 2014 включително.
Това е първият Замък, който обхваща първите 52 дни от Цолкин.
В този замък се изпълнява Програмата на Жълтото семе

Вълна на Жълтото Слънце: от 26 август 2014 до 7 септември 2014 включително.
Една Вълна е цикъл от 13 дни, от Тон 1 до Тон 13.

29 август 2014 е ден със Слънчев печат "СИНЯ НОЩ" и с Тон 4 -Самосъществуващият Тон на Формата.

Ето част от "функциите" на Тон 4:

Създаване на елементите Огън, Вода, Въздух и Земя.
Изражението на Духа влиза в Творението. Появяват се цялостни форми.
Синхронизиране с 4-те посоки: Изток, Север, Запад и Юг.

Енергията, която е в 4-ти Тон, формира структурата на Вълната, а също така показва крайната цел на Вълната.

И така, на пиктограмата са изобразени с фигури или числа следните Енергии:

1) енергии на Вълната на Жълтото Слънце:

ЖЪЛТО СЛЪНЦЕ - Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот

ЧЕРВЕН ДРАКОН - Раждане, Хранене, Битие - Слънчев печат № 1.
Червеният Дракон е Окултен Водач на Жълтото Слънце.

Освен това трябва да вземем предвид и другите две енергии от Вълната на Слънцето, които също играят много важна роля:

БЯЛО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост.
Бялото Куче е Предизвикваща/Балансираща енергия на Жълтото Слънце.

СИНЯ БУРЯ - Активация на процесите, Катализация, Енергия, Самопораждане. Синята Буря е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце.

2) Енергия на деня:

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Слънчев печат № 3

3) ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж

ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ е изобразено в центъра на пиктограмата, то е най-външният от трите кръга, които заедно със Земята в центъра, символизират Земния план с 4-те елемента: Земя, Вода, Въздух и Огън.

ЧЕРВЕНИЯТ ДРАКОН - Слънчев печат № 1 - изгражда Енергийната мрежа на Вселената. Това са "майчинските енергии", енергиите на Богинята-Майка, които изграждат тъканта на времето и пространството, а също така и Физическото тяло.
На пиктограмата това е външният пръстен от три окръжности.

На този пръстен виждаме седем "гнезда за души" с по 3 линии, или общо 21 линии.

Кин 21 в Цолкин е "Червен Дракон" с Тон 8.

Избрано е числото 21 за символизиране на енергията "Червен дракон".

Всяко едно "гнездо за души" символично е изобразено с 3 линии.

Числото 3 тук представлява енергията на деня - "СИНЯ НОЩ" -

Слънчев печат № 3. Може да се каже, че този Слънчев печат символизира ДУШАТА.

Всяко едно "гнездо за Души" е изобразено с 3 линии, между които се образуват 2 "канала".

Числото 2 тук представлява енергията "БЯЛ ВЯТЪР" - Слънчев печат № 2 - Енергията на Духа. Духът преминава през тези канали и изпълва цялата Енергийна мрежа, одухотворява тъканта на време-пространството, изпълва всичко.

С други думи, най-външният пръстен изобразява Вселената, с три елемента:

1 - ЧЕРВЕН ДРАКОН - Богинята-Майка - Енергийната мрежа, Физическото тяло

2 - БЯЛ ВЯТЪР - Богът-Баща - Духът

3 - СИНЯ НОЩ - Божественото Дете - Душата

Душата слиза по Родовия канал на Земята, на Земния план - изобразен в центъра на пиктограмата - "короната" на Дървото на Живота. Тук Душата израства, цъфти, дава плод със Семена.

В края на процеса на обучение тя се превръща в осъзнато СЕМЕ на Съзнание:

ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж.

В първия, Червен замък на Цолкин, се изпълнява програмата на Жълтото Семе.

Вълната на Жълтото Слънце е четвъртата, последна Вълна от Червения замък.

"ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ" е енергията на Просветлението и Възнесението. То отразява последната степен, последния етап от развитието на Съзнанието на човека на Земята.

По време на Вълната на Жълтото Слънце, Жълтото Семе "се издига" по Пътя на Възнесението, който води към по-висшите светове, светове от по-високи измерения.

На пиктограмата Жълтото Семе е изобразено със Светлинно тяло. Там забелязваме изобразена и Луната.
Сега сме в годината на Червената Слънчева Луна - с Тон 9 - Слънчевия Тон на Намерението.
Енергиите на Луната подпомагат Жълтото семе при Възнесението. Който изрази намерение за Просветление и Възнесение, се подпомага от енергиите на Червената Слънчева Луна.

СИНЯТА БУРЯ - Активация, Катализация на процесите, Енергия, Самопораждане - е Поддържаща енергия на Жълтото Слънце. Тя дава мощна енергия, която много подпомага Възнесението.

БЯЛОТО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост - е Балансираща или Предизвикваща енергия на Жълтото Слънце.
За да усвои Енергията на Възнесението (Слънце), преди това човек трябва много добре да усвои Енергията на Любовта, това е предварителното и задължително условие, Предизвикателството!

СИНЯ НОЩ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие - Енергията на Деня - играе важна роля в процеса на Възнесението. Енергията на Мечтите ни извисява и

накрая човек вероятно ще се възнесе в света, който отговаря на неговите мечти ;-).

Мая Тодорова

0 коментара:

Публикуване на коментар