| 0 коментара


Житен Кръг в Hackpen Hill (4), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия от 13 Август 2013г.


Опит за тълкувание на Житния Кръг - Мая 

На 13 август, се появи житният кръг, където хората са се хванали за ръце в общ кръг (като «хорце»).

ДУХ, ЛЮБОВ, ЕДИНСТВО

Според календара на маите Цолкин 13 август беше ден със Слънчев печат “Вятър” и с Тон 13.

Вятър – Дух, Дишане, Връзки, Комуникации

Тон 13 – Космическият Тон на Присъствието, последният Тон от общо 13.

На пиктограмата виждаме 22 кръгчета, за които можем да кажем, че символизират Слънчеви печати, хора, Слънца ;-).

По календара Цолкин имаме 20 Слънчеви печата – колкото са общо пръстите на ръцете и на краката. Когато имаме число, по-голямо от 20, както в случая 22, от 22 изваждаме 20, за да получим номера на Слънчевия печат.

22-20 = 2

2 – това е Слънчевият печат “Вятър” – Дух, Дишане, Връзки, Комуникации

На 13 август беше точно ден със Слънчев печат “Вятър” ;-).

Може да се каже, че този житен кръг символизира хора (във вид на Слънчеви печати ;-) ),

хванати за ръце (“Вятър” означава “Връзки, свързване”, Духът свързва, обединява).

13 август беше и последният ден 13 от Вълната на Кучето, което символизира Любов, Сърце, Преданост. Т.е. този ден е и кулминацията на енергията на Любовта ;-).

Когато хората се хванат за ръце в кръг, тогава енергията на Духа и Любовта протича по кръга и обединява и вдъхновява всички, сърцата се изпълват с Любов ;-). Тогава хората се превръщат в малки Слънца ;-)).

Слънчевият печат “Слънце” е последният, 20-ти печат, и означава “Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот”.Видео:

Диаграма на Житния Кръг:
Hackpen Hill (4), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия: 13 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг в West Kennett Longbarrow, близо до Avebury, Wiltshire, Англия от 13 Август 2013г.


Имаме Синхронизирани Тетрахедрони - Пирамиди, синхронизацията води до канализиране на Порталът. На върха на Тетрахедроните са Представители на Йерархиите. По интересното и фрапиращото е че имаме, като разтваряне на по-голям портал/посока 12:05/ в Измеренията на всеобщите полета. По начина на представяне става ясно и директно само едно, че от тази наподобяваща камбана-Портал през измеренията, ще ни Навести някакво много голямо СЪЗНАНИЕ! Може само да предполагаме. - Емил Бурнаски


Анализаторът на житните кръгове Red Collie свързва този житен кръг от 13 август с това, че на 15 август осем планети от Слънчевата система, с изключение на Уран, ще се се подредят в конфигурацията, показана на житния кръг.


Посланието от този житен кръг е : 
"Благословени да са чистите по дух, защото те ще наследят Земята."

Източник

West Kennett Longbarrow, близо до Avebury, Wiltshire, Англия: 13 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг в Harewell lane, близо до Besford, Worcestershire, Англия: от 12 Август 2013г.
Диаграма на Житния Кръг:Източник

Harewell lane, близо до Besford, Worcestershire, Англия: 12 Август 2013

| 0 коментара


Житен Кръг от Hackpen Hill (2), близо до Broad Hinton, Wiltshire, Англия: 
от 11 Август 2013г.


Достъп разрешен. Дарение от £2.

Видео:Източник

Hackpen Hill (2), близо до Broad Hinton, Wiltshire: Англия 11 Август 2013

| 0 коментара


Нов Житен Кръг в Chute Causeway, близо до Tidcombe, Wiltshire, Англия от 
10 Август 2013г.

Достъп разрешен. Дарение от £ 3Видео:


Опит за тълкувание на Житния Кръг - Мая 


10 август е със Слънчев печат “Буря” и с Тон 10 – Тонът на Проявлението,
от Вълната на Кучето (1-13 август)
Слънчевият печат “Куче” означава Любов, Сърце, Преданост

Изобразени са 6 човешки фигури, които приличат на пионки...

Хората са разделени, изолирани един от друг, всеки стои на голямо разстояние от другия, обгърнат от тъмня броня на тъмни мисли, гняв.
Хората са се насочили един срещу друг като стрели.
Всеки е като стрела, наострен, човек-стрела, човек-копие, човек брониран, който не усеща нищо и никого,

Хората са разединени, няма връзка между тях, всеки е сам за себе си,

Острието на всеки е насочено към острието на другия отсреща.

Хората са се наострили и са насочили своя гняв към центъра (правителството?), мислейки, че по този начин ще успеят да постигнат победа.

Но понеже всички са в кръг, острието (оръжието, гневът) на всеки един човек в крайна сметка е насочено срещу друг човек, пак от същия народ. Т.е. хората са се насочили един срещу друг, воюват един срещу друг.

А всички сме едно, всички сме един народ.

Може би така изглеждат нещата, погледнати отгоре.

Всеки е като едно торпедо, като един остър клин.
Клин клин избива ;-(...
Всеки е като една буреносна мълния...

Всяка една фигура може би символизира разделението на обществото на отделни «партии» и как тези партии само воюват помежду си...

В същото време всеки изглежда като една пионка, пешка. Пешката е най-слабата фигура в шахмата. Така е, когато хората са разединени.

Но бурята разчиства облаците (тъмнината), постепенно Слънчевата енергия на Любовта навлиза в пространството, в телата на хората, в душите им.

Енергията на Любовта се проявява като слънчева пътека, която по пътя си разтваря тъмнината, тъмните облаци. И хората постепенно започват да просветляват отвътре. Някои хора вече са наполовина светли.

Тънка светла нишка, светъл кръг, минава през главите (съзнанията) на хората – за да получат просветление ;-). Да се осъзнаят. Да разберат, че всички хора сме едно общо съзнание.
Диаграми на Житния Кръг:Източник

Chute Causeway, близо до Tidcombe, Wiltshire: Англия - 10 Август 2013

| 0 коментара


Днес, 8 август в Англия се появи нов Житен Кръг във форма на двойна спирала. Кръгът се намира в Silbury Hill, близо до Avebury, Wiltshire. 

Фермерът е помолил никой да не влиза в нивата!


Житният кръг се е появил в ден 8-8 по грегорианския календар. А по календара на маите Цолкин това е ден със Слънчев печат "Земя" и с Тон 8! Тон 8 се нарича “Галактически” и този житен кръг във вид на двойна спирала много наподобява галактика ;-).

Според календара Цолкин числото 8 играе голяма роля за Земята сега. На 26 юли започна новата година, която е със Слънчев печат “Семе” и с Тон 8 – Галактическият Тон на Интегритета и Хармонизацията.


Ето едно по-подробно описание на Тон 8:

Тон 8 - Галактическият тон на интегритета, хармонизация

Галактика. Творческият импулс е достигнал кулминацията и се предава на Галактическата решетка. Започва процесът на физическото проявление в действие.

Тон 8 – това е създаването и формирането отново на цялостната структура. Външният свят започва да приема форма, като се изчиства вследствие на постоянно въвеждане на намеренията на еволюцията и развитието. Отново се открива границата между Духа и Формата.

Цялостност. Хармонизация. Моделиране

Като прокараме каналите на настройката, ние придобиваме цялостност. Това е хармонизация на нашите действия с това, което за нас олицетворява Висшата Истина. Тази цялостност ни позволява да магнетизираме само положителните аспекти на нашия живот. Това изисква от нас пълнота на осъзнаването, преданост и тясна взаимовръзка със своето истинско «Аз» и с Великия План на Божествения Миропорядък.

Тон 8 ни разкрива как да моделираме целостта на нашата действителност, за да споделим това виждане с другите хора. Така се разкриват все по-обхватни нива на хармонията.Silbury Hill (2), близо до Avebury, Wiltshire: Англия - 8 Август 2013